“Ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 20/11/2020 στην κλινική COVID 19 νοσηλεύονται είκοσι τρεις (23) ασθενείς”