O πρόεδρος της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, Αντώνης Παρασκευόπουλος, ανέφερε οτι ο ελαιόκαρπος φέτος είναι εξαιρετικής ποιότητας στην περιοχή της Τριφυλίας.