Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου συνέβαλε με την παρέμβασή του στην παράταση της προθεσμίας του προγράμματος Γέφυρα. Όπως ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας η Κυβέρνηση παρατείνει για 1 μήνα, έως και το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2020, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ, το οποίο παρέχει στήριξη σε δανειολήπτες που πλήττονται από τις οικονομικές συνέπειες του κορονοϊού και έχουν δάνεια με υποθήκη στην Α΄ κατοικία.