Ανάστατοι είναι οι ελαιοτριβείς με την απόφαση της περιφέρειας πελοποννήσου αναφορικά με το νέο ωράριο λειτουργίας των πυρηνελαιουργείων . Όπως λένε οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με γνώση τις πραγματικές συνθήκες και ανάγκες.