Στο νέο νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση και την κεφαλαιαγορά περιλαμβάνεται διάταξη που θα προβλέπει τη συμμετοχή γυναικών -μεταξύ άλλων- στο Χρηματηστήριο Αθηνών και σε εταιρείες σε ποσοστό 25 τοις εκατό. Αυτό επεσήμανε μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Μεσόγειος η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου τονίζοντας πως αυτό βοηθά τις γυναίκες να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή στο επιχειρείν.