Ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, σημειώνει πως η πόρτα του είναι πάντα ανοιχτή ενώ έχει ήδη κονδύλι για οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει για τα σχολεία τονίζοντας ότι οι καταλήψεις δε δινουν λύση.