Στις 28 Σεπτεμβρίου ξεκινούν τα σεμινάρια σε θέματα του αγροδιατροφικού τομέα, από το Kέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας . Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όσους θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους να αναπτύξουν βιώσιμη επιχειρηματικότητα μέσω της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων της τοπικής αγροτικής οικονομίας και σε όσους αναζητούν μια επαγγελματική προοπτική.