Αναβάθμιση στο οδικό, το αρδευτικό και το σταγγιστικό δίκτυο θα πραγματοποιήσει η περιφέρεια Πελ/σου, η οποία σύμφωνα με το αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας δίνει έμφαση στα θέματα αγροτικής παραγωγής.