Επίσκεψη από τον Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργο Αβαρλή, δέχθηκε στο γραφείο του σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος.

Σημειώνεται ότι οι Δήμοι Καλαμάτας και Θεσσαλονίκης καλλιεργούν τα τελευταία χρόνια μία σταθερή σχέση φιλίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

Αντικείμενο της συνάντησης, ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, σε συνέχεια και της επίσκεψης του Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο διάστημα.