Γονικές παροχές δύο ταχυτήτων εφαρμόζει πλέον η Εφορία στις περιπτώσεις που οι γονείς βοηθούν οικονομικά τα παιδιά τους. Εάν τα παιδιά αποκτήσουν πρώτη κατοικία με «προίκα» ο φόρος θα μηδενίζεται.