Η τηλεόραση Μεσόγειος ζητά τεχνικό με γνώσεις Η/Υ και μοντάζ.

Βιογραφικό στο e-mail: [email protected]