Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει στη συκοπαραγωγή της Μεσσηνίας η παρατεταμένη ξηρασία. Όπως λένε παραγωγοί στο Πολύλοφο μετά τη ζημιά που έχουν υποστεί στις ελιές από καύσωνα και ξηρασία τώρα ήρθε το δεύτερο σοκ με τα σύκα.