«Οι υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση και με άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες όπως π.χ. η υψηλή υγρασία, και η άπνοια μπορούν να προκαλέσουν στον ανθρώπινο οργανισμό διάφορες διαταραχές , από την απλή θερμική εξάντληση μέχρι την θερμοπληξία. Πάμε να ακούσουμε διάφορες συμβουλές και μέτρα προστασίας για το κοινό.