Αρίστευσε το Navarino Dunes της Costa Navarino μετά από αξιολόγηση της TÜV HELLAS στο πλαίσιο της υπηρεσίας Safe Restart. Στόχος είναι να ελεγχθούν τα ξενοδοχεία για το εάν έχουν συμμορφοθεί στα νέα δεδομένα.