Η Ένωση Πολυτέκνων Καλαμάτας «η αδελφότης» πραγματοποιεί δωρεάν διανομή φρούτων στα μέλη του συλλόγου που έχουν θεωρήσει τις κάρτες τους για το τρέχον έτος.