Το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που προχώρησαν σε αναστολή συμβάσεων, λόγω του κορωνοϊού. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να καταβάλουν έως τις 30 Ιουνίου στους εργαζόμενους το σύνολο του δώρου Πάσχα- δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον εργοδότη, όσο και εκείνον που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.