Την επιτακτική ανάγκη άμεσου και σε τακτικά χρονικά διαστήματα καθαρισμού φρεατίων απορροής όμβριων υδάτων επισημαίνουν προς τη ΔΕΥΑΚ περίοικοι σε συνοικίες και γειτονιές του Δήμου Καλαμάτας. Στην οδό Μανιακίου παράληλη της Λεϊκων τα φρεάτια έχουν πάρα πολύ καιρό να καθαριστούν όπως φαίνεται. Όπως βλέπετε στην πρώτη φωτογραφία έχουν φυτρώσει χορτάρια και σκεφτείτε , ότι για να έχουν φυτρώσει χορτάρι πόσο χώμα έχει συγκεντρωθεί μέσα στο φρεάτιο, στην δεύτερη (αν και δεν φαίνεται) το φρεάτιο είναι γεμάτο σκουπίδια και λουλούδια. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι υπευθυνότητα απαιτείται να επιδεικνύουν και πολίτες, ορισμένοι εκ των οποίων θεωρούν ότι τα φρεάτια απορροής αποτελούν και κάδους απορριμμάτων, ρίχνοντας στο εσωτερικό τους οτιδήποτε άχρηστο.