Η ένταξη στο δίκτυο του φυσικού αερίου από την δημόσια ΔέΔΑ και μόνο από δημόσιο φορέα είναι πολύ σημαντική για την Πελοπόννησο γιατί θα δώσει οικονομική ανάσα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις τονίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού συμβουλίου Πελοποννήσου όπου αποφασίστηκε να ισχύσει ο αρχικός προγραμματισμός.