Παρατείνει για ακόμα έναν μήνα το μέτρο της έκπτωσης 25% στις εισφορές των πληττόμενων ελευθέρων επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το εν λόγω μέτρο, θα ισχύσει και για τις εισφορές του Απριλίου και όχι μόνο για εκείνες του Φεβρουαρίου-Μαρτίου όπως είχε αρχικά προβλεφθεί.