Σε πρόσληψη δύο μαγείρων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου έως 13 Σεπτεμβρίου 2020, προέβη ο Δήμος προκειμένου να ενεργοποιήσει τα Δημοτικά Μαγειρεία σε χώρο του Β’ ΚΑΠΗ. Τα Δημοτικά Μαγειρεία θα τεθούν τις επόμενες ημέρες σε πλήρη λειτουργία για την παρασκευή του συσσιτίου που παρέχεται στους δικαιούχους της Δ/νσης Πρόνοιας.

Τους δύο εργαζόμενους καλωσόρισε ο Δήμαρχος και τους ευχήθηκε καλή υπηρεσία.