Θύματα κλοπών είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση κάτοικοι και επαγγελματίες στο Πλατύ ενώ παράλληλα και οι ρευματοκλοπές που γίνονται εγκυμονούν θάνάσιμο κίνδυνο . Ζητούν λοιπόν προστασία και ελέγχους προκειμένου να προστατευτούν οι ίδιοι και οι περιουσίες τους.