Ανησυχία και προβληματισμό προκαλεί το ενδεχόμενο πρόβλημα λειψυδρίας που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος Καλαμάτας τους επόμενους μήνες.. γι’αυτό το λογο και σήμερα το πρωί βρέθηκαν στις πηγές του Πηδήματος αρμόδιες υπηρεσίες για να καταγράψουν το πρόβλημα.