“Με πρωτοβουλία και προσωπική εργασία μελών του Συλλόγου μας, αναδιαμορφώνεται η Αίθουσα στην οποίαν βρίσκονται τα σπουδαιότερα κειμήλια της Ιστορικής πορείας του, με σκοπό στο προσεχές διάστημα να λειτουργήσει επίσημα ως Αθλητικό Μουσείο.

Τα μέλη που φωτογραφήθηκαν μπροστά τους είναι τα πλέον παλαιότερα του Δ.Σ. (οι κ.κ. Πουλόπουλος & Στασινόπουλος) και είναι σπουδαία “κειμήλια” ανιδιοτελούς προσφοράς στον Αθλητισμό και στον Μεσσηνιακό…. χωρίς βέβαια να αποτελούν μουσειακό είδος.”