Η κατάλληλη εποχή για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του γλοιοσπορίου της ελιάς, είναι πριν την άνθηση. Γι’ αυτό αυτή την περίοδο πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή οι ελαιοπαραγωγοί.