Σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Μαίου θα τεθεί από το δήμο Καλαμάτας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το δρόμο Καλαμάτα ριζόμυλος . Η μελέτη απεστάλη χθες στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου από την περιφέρεια πελοποννήσου.