Μέχρι 3 Απριλίου θα πραγματοποιείται εθελοντική αιμοδοσία στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Το αίμα θα διοχετευθεί όπου υπάρχει ανάγκη.