Ελαφρά αυξημένη σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καλαμάτας με αυστηρά μέτρα προστασίας από τους παραγωγούς. Το πρόβλημα όμως τώρα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Μεσσηνίας είναι η διάθεση των προϊόντων τους καθώς η ζήτηση είναι μειωμένη και η παραγωγή σε καλά επίπεδα . Όπως μας είπαν ζητούν στήριξη καθώς τα μισά προϊόντα αναγκάζονται να τα πετάξουν.