1ον. Το ΤΕΠ ενημερώνει το Τμήμα της Β΄Παθολογικής για την εισαγωγή ύποπτου περιστατικού στην Κλινική εφόσον έχουν πληρωθεί οι κλίνες στα εξεταστήρια των ΤΕΠ. Επίσης ενημερώνει το Τμήμα της ΜΤΝ για την ασφαλή διακίνηση των ασθενών της.
2ον. Πριν ανέβει ο ασθενής στην κλινική ο γιατρός φροντίζει αν κρίνει απαραίτητο να γίνει ακτινογραφία στον ειδικό θάλαμο του ακτινολογικού για covid-19.
3ον. Αν χρειαστεί ακτινογραφία εκ νέου πραγματοποιείται στον θάλαμο του ασθενούς με τον φορητό ακτινογράφο από τον τεχνολόγο που έχει ενημερωθεί για την εφαρμογή των Μέσων Ατομικής Προστασίας .
4ον. Οι νοσηλευτές του Τμήματος της Β Παθολογικής φροντίζουν για τον αποκλεισμό της δεύτερης εισόδου της Κλινικής.
5ον. Η εφημερεύουσα ενημερώνει ταυτόχρονα τον τραυματιοφορέα για την μεταφορά και την καθαρίστρια ώστε να επέμβει άμεσα για την καθαριότητα.
6ον. Ο τραυματιοφορέας εφαρμόζει τα ΜΑΠ για την μεταφορά του περιστατικού στην Β΄ Παθολογική από τον ανελκυστήρα που λειτουργεί αποκλειστικά για την μεταφορά των ύποπτων.
7ον. Η καθαρίστρια μετά την έλευση του περιστατικού στον όροφο, εκτελεί τις εξής ενέργειες:
– Ανοίγει τις πόρτες της βεράντας του τρίτου ορόφου για να αεριστεί ο χώρος.
– Καθαρίζει και απολυμαίνει τον ανελκυστήρα και τον κατεβάζει στο ισόγειο για νέα χρήση.
– Καθαρίζει και απολυμαίνει το φορείο, στον εξωτερικό χώρο του ορόφου .
8ον. Τα δείγματα για τις εργαστηριακές εξετάσεις του ασθενούς τοποθετούνται σε σακουλίτσα μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων με το παραπεμπτικό στην εξωτερική θήκη που διαθέτει και σε ένα νεφροειδές. Δεν μεταφέρονται στα εργαστήρια του Νοσοκομείου με το σωληνωτό ταχυδρομείο. Ο υπεύθυνος παράδοσης των δειγμάτων(Β.θαλάμου –Νοσηλευτής) στα εργαστήρια τα παραδίδει τοποθετώντας τα στο τραπεζίδιο που βρίσκεται αμέσως μετά την είσοδο στον χώρο και είναι μόνο για εργαστηριακά από ασθενή ύποπτο για covid-19, αφού έχει ενημερώσει πριν τους Παρασκευαστές.
9ον. Με τον ίδιο τρόπο θα μεταφερθεί και το φαρυγγικό επίχρισμα του ασθενούς στο ΤΕΠ για να διατηρηθεί στο ψυγείο του εξεταστηρίου «300» έως ότου το παραλάβει η εταιρεία μεταφοράς για να το παραδώσει στο Παστέρ
10ον.Ενημερώνεται το Γραφείο Λοιμώξεων για την λήψη δείγματος του ασθενούς