Μόλις βγήκαν 5 αρνητικά αποτελέσματα από 5 δείγματα που εστάλησαν στα εργαστήρια της Αθήνας από το Νοσοκομείο Καλαμάτας.