Ο Δήμος Μεσσήνης λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση περί επιβολής του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των αθλητικών χώρων με παρουσία άνω των 60 ατόμων, αποφασίζει την ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του Κλειστού Γυμναστηρίου Μεσσήνης μέχρι τις 24.3.2020, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση. Η προαναφερόμενη ΚΥΑ βασίζεται στην εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.