Περίπου 700.000 ανασφάλιστα οχήματα κυκλοφορούν στους Ελληνικούς δρόμους και αποτελούν πραγματική απειλή για την κοινωνία. Το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει τη δημιουργία μηχανισμού που θα τα εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο.