Ψηλά στην ατζέντα του δήμου Δυτικής Μάνης βρίσκεται το ζητήματα της καθαριότητας. Ο δήμαρχος Δημήτρης Γιαννημάρας επισημαίνει πως γίνονται πολλές μελέτες ώστε να λυθεί το πρόβλημα.