Πρόσφατα ξεκίνησε ο διάλογος για την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, ανεξάρτητα από τον τύπο του μισθώματος. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων μια τέτοια πρωτοβουλία για τα ενοίκια δεν θα έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για την πάταξη της φοροδιαφυγής.