Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει γνωστοποιηθεί κάτι σχετικό με την φιλοξενία προσφύγων οπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας. Ωστόσο, ενώ τα Αθηναϊκά ΜΜΕ επιμένουν για τη δημιουργία 3ων δομών στην περιφέρεια Πελοποννήσου κάνεις δεν ξέρει να απαντήσει επίσημα για το τι τελικα θα γίνει.