Σήμερα 5/2/20 Στο Δημαρχείο Καρδαμύλης ο Δήμαρχος Δυτικής Μάνης Δημήτρης Γιαννημάρας,είχε συνεργασία για Θέματα αρμοδιότητάς τους με τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ.Νικόλαο Ντίτορα.