Χθες Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19:30, πραγματοποιήθηκε στο Ιστορικό Δημαρχείο Καλαμάτας η 1η συνάντηση του Δικτύου Φορέων για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Καλαμάτας, υπό τον συντονισμό του Αντιδημάρχου κ. Νίκου Μπασακίδη, παρουσία του αναδόχου, μελών της Ομάδας Εργασίας του Δήμου, αλλά και του Δημάρχου Καλαμάτας.

Ο Δήμαρχος τόνισε τη σπουδαιότητα του ΣΒΑΚ για την ποιότητα ζωής στην πόλη, και την ανάγκη να μην αντιμετωπίζονται οι παρεμβάσεις μεμονωμένα, αλλά υπό έναν συνολικό σχεδιασμό. Επίσης, ζήτησε την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων του Δικτυού Φορέων με κατάθεση προτάσεων, αλλά και τη διεύρυνση του Δικτύου.

Ο ανάδοχος του έργου παρουσίασε τους στόχους και τη μεθοδολογία εκπόνησης του ΣΒΑΚ και ενημέρωσε για τις εργασίες που εκπονούνται στην παρούσα χρονική στιγμή και τα μελλοντικά βήματα.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται μετρήσεις κυκλοφορικού φόρτου και σύνθεσης κυκλοφορίας με αυτόματους μετρητές κυκλοφορίας, έρευνα μετακινήσεων με ερωτηματολόγια, μετρήσεις επιβατικής κίνησης, καταγραφή των χαρακτηριστικών μεγεθών της στάθμευσης, συλλογή στοιχείων ατυχημάτων, ενώ διανέμει και φυλλάδια με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών και την κατάθεση προτάσεων στον ιστότοπο https://svak.kalamata.gr/, ο οποίος παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους των Φορέων.

Όπως αναφέρθηκε, μετά τη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, ο ανάδοχος θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και στην κατάθεση εναλλακτικών προτάσεων, οι οποίες θα τεθούν υπόψη του Δικτύου Φορέων για σχολιασμό.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣΒΑΚ βασίζεται στη συμμετοχική διαδικασία όλων των εμπλεκομένων φορέων καθώς και άλλων άμεσα ενδιαφερομένων οργανισμών και όχι μόνο στη συμμετοχή του επισπεύδοντος φορέα, γι’ αυτό και μοιράστηκε ένα Σύμφωνο Συμμετοχής, το οποίο ήδη έχει υπογραφεί από ορισμένους εκπροσώπους.

Υπογράφοντας το Σύμφωνο Συμμετοχής, ο Φορέας συμφωνεί να παρέχει απρόσκοπτα τα απαραίτητα στοιχεία και δεδομένα που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΣΒΑΚ, αλλά και να συμμετέχει ενεργά καθ’ όλη τη διαδικασία ανάπτυξής του.

Επισημαίνεται ότι, από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Φορέων, διαπιστώθηκε ότι το σημαντικό αυτό Σχέδιο για την πόλη πρέπει να τύχει μεγαλύτερης δημοσιότητας, κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί ο Δήμος.