Νέο πτωχευτικό πλαίσιο θα ισχύει από την 1η Μαϊου το οποίο δεν θα προστατεύει την πρώτη κατοικία όσων χρωστούν στις τράπεζες. Οπότε μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να ζητήσει ρύθμιση τη οφειλών του προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την ρευστοποιήση.