Αυτοψία στο χώρο όπου εξελίσσεται η προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας στη Μαραθόλακκα πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Μπάκα και τη Διευθύντρια Διεύθυνσης Απορριμμάτων και Οχημάτων Κοκκωνία Γιαννοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα δεν έχει λειτουργήσει η κεντρική διαχείριση των απορριμμάτων, με το Δήμο να είναι ο μόνος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που διαχειρίζεται τα σύμμεικτα απορρίμματα σε χώρο ο οποίος έχει παραχωρηθεί από το Δασαρχείο, για την προσωρινή διαχείριση των απορριμάτων του και έχει εγκεκριμένη ΑΕΠΟ.

Η κατάσταση στη Μαραθόλακκα είναι βελτιωμένη, ενώ υπενθυμίζεται ότι η διαχείριση γίνεται από την εταιρεία Ηλέκτωρ, ανάδοχο του έργου.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/