Στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει αναρτηθεί η φόρµα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραµµα, µε τίτλο «Ελλάδα… Ξανά» όπου επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν για τους όρους του προγράµµατος και να δηλώσουν έως τέσσερις θέσεις εργασίας σε συγκεκριµένες ειδικότητες υψηλής εξειδίκευσης για εν ενεργεία εργαζόµενους του εξωτερικού.