Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, ενώ την ίδια ημέρα λήγει και η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων για το κοινωνικό μέρισμα.