Μια από τις τελευταίες ενημερωτικές εκδηλώσεις του προγράμματος αριστόιλ, που ολοκληρώνεται μετα από 3 χρόνια, πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα. Στόχος ήταν η ενημέρωση του ιατρικού κόσμου της Μεσσηνίας για τα αποτελέσματα της έρευνας.