Έφθασαν στη ΔΕΥΑΚ τα αποτελέσματα ελέγχου του σκυροδέματος στο υπό επισκευή και ενίσχυση νέο κτήριό της, στο συγκρότημα του νέου Δημρχείου, μετά τη λήψη και την εξέταση σε εξειδικευμένο εργαστήριο 26 δειγμάτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι ικανοποιητικά όσον αφορά στην αντοχή του σκυροδέματος.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα παραδόθηκαν στο μελετητή, ο οποίος θα τα λάβει υπόψη του για τη συνέχιση των εργασιών επισκευής και ενίσχυσης του κτηρίου Γ΄, στο συγκρότημα του νέου Δημαρχείου, όπου θα στεγασθούν η ΔΕΥΑΚ και ο Σύνδεσμος Ύδρευσης. Υπενθυμίζεται ότι εξαρχής έχει προβλεφθεί πως το κτήριο θα επισκευασθεί και θα ενισχυθεί όπου είναι αναγκαίο, γι’ αυτό και διενεργήθηκε ο προαναφερθείς έλεγχος.
Πηγή: https://www.kalamata.gr/