Ύστερα από τους διορισμούς των 11 επικουρικών ιατρών (αναρτώνται αύριο στο Διαύγεια της 6ης ΥΠΕ) το Νοσοκομείο Καλαμάτας προχωρά τις επόμενες μέρες και στην πρόσληψη 15 νοσηλευτών-τριών με συμβάσεις 2ετίας. Σημειώνεται ότι τόσο οι επικουρικοί ιατροί όσο και το νοσηλευτικό προσωπικό που προσλαβάνεται θα αμοίβονται από τον προυπολογισμό του νοσοκομείου και αυτό είναι το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης πόρων που έχει επιτευχθεί από το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν υλοποιηθεί τα προυγούμενα χρόνια (αυτοπαραγωγή οξυγόνου, ηλιοθερμικό πεδίο, φωτοβολταικό, σύστημα αυτοδιαχείρισης μολυσματικών κλπ)