Στην χορήγηση επιδόματος γέννησης ύψους 2000ων ευρώ προχωρά από την 1Ιανουρίου του 2020 η κυβέρνηση. Τα κριτήρια για τη λήψη του επιδόματος θα είναι εισοδηματικά ενώ να σημειωθεί ότι θα είναι αφορολόγητο και δεν θα κατάσχεται σε περίπτωση οφειλών.