Επιτροπές του δήμου Καλαμάτας βρίσκονται στις πλημμυροπαθείς περιοχές καταγράφοντας τις ζημιές σε αγροτική παραγωγή αλλά και στις υποδομές, ώστε να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. ο δήμαρχος Καλαμάτας αναφέρθηκε στο αντιπλημμυρικό έργο του Μορέα τονίζοντας πως βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης.