Από την 1η Ιανουαρίου 2020, όσοι χάσουν ρύθμιση που είχαν για οφειλές στην εφορία, θα μπορούν να την εντάξουν στη νέα πάγια ρύθμιση, σε έως 24 ή 48 δόσεις. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει ανακοινωθεί και αφορά ρυθμίσεις που είχαν γίνει σε 100 δόσεις ή σε 12 ή 24 δόσεις με την πάγια ρύθμιση που ισχύει σήμερα. Η ένταξη στη νέα πάγια ρύθμιση θα μπορεί να γίνει μόνο για μια φορά.