Το βιβλίο “Νίκος Καββαδίας ο αρμενιστής ποιητής” παρουσιάζεται σήμερα στο χώρο τέχνης Α49 στην οδό Αναγνωσταρά στην Καλαμάτα.Την παρουσίαση οργανώνουν η Δημόσια Βιβλιοθήκη Καλαμάτας, ο Πολιτιστικός Αντίλογος και οι εκδόσεις “Αγρα”.