Ένα καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει την ανακύκλωση των πλαστικών μπουκαλιών μιας χρήσης και την μετατροπή τους σε ιστιοπλοϊκά σκάφη υλοποιεί ο οργανισμός νεολαίας και εκπαίδευσης ΚΆΝΕ σε συνεργασία με τον Αίολο Καλαμάτας.