Με δυναμικό παρόν στις κάλπες οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί της χώρας, συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος. Ξανά πρώτη δύναμη, με θεαματική αύξηση του ποσοστού της, αναδεικνύεται η Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών.