Τετάρτη σήμερα και η λαϊκή αγορά Καλαμάτας γέμισε με καταναλωτές, οι οποίοι ψάχνουν τις καλύτερες τιμές, καθώς όσο οι υποχρεώσεις τρέχουν, τόσο αδειάζει και το καλάθι τους.